نمایندگی دماسنج برنجی مخازن - دماسنج اندازه گیری برنجی مخزن - 09125000923
نمایندگی دماسنج برنجی مخازن - دماسنج اندازه گیری برنجی مخزن - 09125000923

دماسنج اندازه گیری برنجی مخزن – ttfp.ir

دماسنج برنجی مخازن

توضیحات مختصر:

دما سنج مخزن، دماسنج برنجی مخازن، دماسنج مخازن.
با این دماسنج قادر خواهید بود در مخازن ثابت و تانکرها،دمای مایع داخل آن را اندازه گیری کنید و ثبت نمایید.
تامین تجهیزات فنی پارسه نمایندگی انواع دماسنج مخزن. تامین تجهیزات فنی پارسه نمایندگی ابزار اندازه گیری دقیق . دماسنج برنجی مخازن ، فروش دماسنج مخازن ، قیمت انواع دما سنج مخزن ، قیمت دماسنج برنجی مخازن ، دماسنج مخازن.
ساختار دماسنج مخزن | جنس دماسنج مخزن.
دماسنج اندازه گیری مایع مخازن با بدنه برنجی است.که مجهز به مخزن نمونه گیر انتهایی است. دماسنج های مخزن مایع مانند دماسنج های جیوه ای و الکلی است. این دماسنج ها بر اساس تغییر حجم مایعات با تغییردما ساخته می شوند.که روی یک ستون باریک مدرج این تغییرات قابل رویت است.

 

کاردما سنج مخزن | کار دماسنج برنجی مخازن | کار دماسنج مخازن.
۱- طراحی و پیاده سازی نمایش دقیق سطح مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی.
۲- اندازه‎ گیری سطح مخازن گاز مایع (LPG).
۳- اندازه‎ گیری و خطی‎سازی سطح مخازن استوانه‎ای شکل.
۴- اندازه‎ گیری سطح میان رو سیال در مخازن (interface).
۵- اندازه گیری سطح مخازن نمک زدایی.

نمایندگی دماسنج برنجی مخازن - فروش دماسنج مخازن- 09125000923

نمایندگی دماسنج برنجی مخازن – فروش دماسنج مخازن- ttfp.ir

 

۶- اندازه گیری و کنترل دمای داخل کوره‎ های تبخیر سیالات.

۷- کنترل سطح مایع در دیگ‎های بخار با ظرفیت‎های متفاوت.
۸- اندازه‎ گیری دمای داخل ستون کرکینگ.
۹- اندازه‎ گیری PH در واحدهای ورودی آب به پالایشگاه‎ها (water intake).
۱۰- اندازه‎ گیری دما در مخازن دارای تجهیزات حرارتی.

دماسنج برنجی مخازن | دماسنج مخازن با این دماسنج قادر خواهید بود. در مخازن ثابت و تانکرها،دمای مایع داخل آن را اندازه گیری کنید و ثبت نمایید.