نمایندگی دماسنج برنجی مخازن - فروش دماسنج مخازن- 09125000923
نمایندگی دماسنج برنجی مخازن - دماسنج اندازه گیری برنجی مخزن - 09125000923

دماسنج اندازه گیری برنجی مخزن – ttfp.ir

Add Content here

دماسنج برنجی مخازن

 

 

توضیحات مختصر:

دما سنج مخزن | دماسنج برنجی مخازن | دماسنج مخازن
با این دماسنج قادر خواهید بود در مخازن ثابت و تانکرها،دمای مایع داخل آن را اندازه گیری کنید و ثبت نمایید
تامین تجهیزات فنی اتحاد نمایندگی فروش انواع دما سنج مخزن ، دماسنج برنجی مخازن ، فروش دماسنج مخازن ، قیمت انواع دما سنج مخزن ، قیمت دماسنج برنجی مخازن ، دماسنج مخازن ،
ساختار دماسنج مخزن | جنس دماسنج مخزن
دماسنج اندازه گیری مایع مخازن با بدنه برنجی مجهز به مخزن نمونه گیر انتهایی دماسنج های مخزن مایع مانند دماسنج های جیوه ای و الکلی این دماسنج ها بر اساس تغییر حجم مایعات با تغییردما ساخته می شوند و روی یک ستون باریک مدرج این تغییرات قابل رویت است.
کاردما سنج مخزن | کار دماسنج برنجی مخازن | کار دماسنج مخازن
۱- طراحی و پیاده سازی نمایش دقیق سطح مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی
۲- اندازه‎گیری سطح مخازن گاز مایع (LPG)
۳- اندازه‎گیری و خطی‎سازی سطح مخازن استوانه‎ای شکل
۴- اندازه‎گیری سطح میان رو سیال در مخازن (interface)
۵- اندازه گیری سطح مخازن نمک زدایی

۶- اندازه گیری و کنترل دمای داخل کوره‎های تبخیر سیالات

۷- کنترل سطح مایع در دیگ‎های بخار با ظرفیت‎های متفاوت
۸- اندازه‎گیری دمای داخل ستون کرکینگ
۹- اندازه‎گیری PH در واحدهای ورودی آب به پالایشگاه‎ها (water intake)
۱۰- اندازه‎گیری دما در مخازن دارای تجهیزات حرارتی