صنایع فولاد و بتن

آشنایی با صنایع فولاد و بتن:

علت اصلی مصرف صنایع فولاد و بتن.

بهره گیری از تجربه ما رمز رضایت شماست.

تامین تجهیزات فنی پارسه بهترین هارا به شما ارائه میدهد .

بتن دارای مقاومت زیادی در فشار است. بنابراین استفاده از آن برای قطعات تحت فشار، مانند ستون‌ها و قوس‌ها بسیار مناسب است. ولی به علت مقاومت کششی کم و شکنندگی نسبتاً زیاد بتن. استفاده از آن برای قطعاتی که تماماً یا به طور موضعی، تحت کشش هستند محدود می‌شود. برای رفع این محدودیت اعضای بتنی را با قرار دادن، فولاد در آنها تقویت می‌کنند.که جسم مرکبی را بدین ترتیب حاصل می‌شود، بتن آرمه یا بتن مسلح می‌نامند.

بنابراین ایده‌ی اصلی در ایجاد بتن مسلح. استفاده از بتن برای تحمل فشار و فولاد، که معمولاً آرماتور یا میلگرد نامیده می‌شود. برای تحمل کشش است. البته سایر اعضای بتنی نظیر ستون‌ها، را که عمدتاً تحت نیروهای فشاری هستند. با میلگردهای فولادی نیز مسلح می‌کنند. وجود میلگرد در چنین اعضایی سبب افزایش مقاومت می‌شود. زیرا فولاد علاوه بر کشش در فشار نیز مقاومت بالایی دارد.

تامین تجهیزات فنی پارسه آماده تامین در زمینه، صنایع فولاد و بتن به شما پیمانکاران و صنعتگران عزیز می باشد.